« EU-Kommissionen Strammer Kommunikationen | Main | Honnør for politiet »
Monday
Mar022015

SAS’ omdømme står stærkt - trods strejken

De tre dages strejke blandt de kabineansatte i SAS med utallige aflyste fly koster uden tvivl SAS dyrt rent økonomisk: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2015/03/02/0302140550.htm

Men for SAS’s brand og omdømme er konsekvensen - hvad der måske overrasker nogen - faktisk til at overse. Det siger jeg noget om her: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/03/02/110429.htm 

Problemer har der længe været mange af i SAS. Fra de seneste års logbog erindrer man i flæng de karantæneramte Dash8-fly, ulykken i Milano, konstante driftsunderskud, ledelseskriser og som i disse dage – helt kuriøst – medarbejdere som åbenlyst fører personalepolitik i medierne. Dårligt for brandet, vil nogle mene. Men sandheden er mere interessant…

Det klassiske SAS-brand står for traditionelle luftfartsværdier som sikkerhed, kvalitet, stærkt trafikprogram krydret med design og funktionelle produktfordele - og så det særligt skandinaviske, dvs. en næsten kulturel identitet. I de løbende undersøgelser af alverdens flyselskaber, som Skytrax gennemfører, er SAS’s brandværdi forholdsvis konstant igennem alle kriser. Selskabet er ikke global markedsleder – ikke engang på keneområdet sikkerhed og kvalitet – men man er markedsleder i Skandinavien.

SAS’ raison d’etre er at være et samlet netværk for Skandinavien. Af den grund fremlagde man allerede forrige år helt korrekt en strategi, der  i lyset af lavkonjunturen fokuserede på et ”enklere og mindre” SAS, der fokuserer dér, hvor selskabet er bedst. I Skandinavien, med fokuserede produkter og services.

Og af den grund er brandet – dvs. selskabets omdømme hos forbrugere og interessenter – faktisk konstant på trods af kriser, skandaler, ævl og kævl. Skandinaverne vil gerne SAS. Måske fordi vi ved, at det faktisk ikke er rentabelt at drive et lignende selskab i et enkelt af landene. Måske fordi vi ved, at der er mere på spil end et flyselskab, herunder ti tusinder af arbejdspladser i leverandørkæderne i industrien og i lufthavnene i de nationale hovedstæder. Og måske fordi vi slet af ret holder af ideen om en stor virksomhed, der vedkender sig sin historiske identitet.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>